०१०-५२०४५०

संचालित कार्यक्रमहरु


नयाँ बाटो नयाँ पाईला कार्यक्रम

विश्व शिक्षासंगको साझेदारीतामा संचालित यस कार्यक्रम धादिङ जिल्लाका ५ वटा गाविसका बिशेष गरी श्रमिक बालबालिकालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर शैक्षिक माध्यमले बिद्यालय बालक्लब

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम समावेशी, उत्तरदायी र स्थानिय शासन एवम सहभागितामुलक सामुदायिक नेतृत्वमुखि विकास मार्फत गरीबी घटाउन योगदान

प्रयासका साझेदारहरु

  • Nepal Government
  • Child Fund Japan
  • PE&D
  • World Education